Tips

For å gå inn på hjemmesiden fra PC; husk at det ikke går å søke opp på Goggle el.lign. da kommer den gamle askermannskor.net opp, og den er avsluttet.
Legg inn askermannskor.no på adresselinjen, f.eks som er vist under her:

Eksempel på innlegging i adresselinje

Eller som vist over.