Minnebok


Etter de 150 år

Kulturuken 2005.

Mange møtte oss i Asker Kulturhus, kulturuken 2005.  Det var mange som hadde lyst  til å møte oss på standen lørdag 30. april 2005.  Selv om det ikke var noen som sa de ville begynne å synge med oss, var det flere som fikk vite om oss og så at vi var tilstede. Vi fikk delt ut en del løpesedler og jubileumsboken til helt spesielt interesserte. Blant den yngre garde var nok bollen med banansjokolader det mest interessante.

17. mai 2005   Repertoaret var:  Askersangen  Fagert er landet Gud signe Norigs land I midnattsolen Ja, vi elsker Kjerringa med staven Norges fjell Vårt fedraland  Tradisjonen tro startet dagen ved Minnestøtten og forsatte ved Solgården, Askertun og Risenga.  Mange hyggelige tilbakemeldinger til koret med takk for at vi holder på tradisjonene.   Fotografering, og filmopptak av koret ved Minnestøtten ble vellykket. Se egen side!   Styret takker alle for god oppslutning 17. mai !!!!

Velkommen til frokost i det grønne 7 juni 2005. Tirsdag 7. juni 2005 markerte vi 100-års jubileet med «Frokost i det grønne» ved Asker Museum. Klokken 8.00. Værgudene var med oss og vi fikk fremført både den svenske og norske nasjonalsangen (og selvfølgelig Askersangen) for de som var kommet for å høre oss.

Konserten i Holmen kirke 8. Mai
Søndag 8. mai kl. 11.00 sang vi i Holmen kirke i minnegudstjeneste for frigjøringen 1945.   Holmen Kirke var godt besøkt og vi fikk mange lovord om hvor flinke vi er. Dette var en fin generalprøve og vitamininstrøytning for selvtilliten før 17. mai.

160 år – og det står til liv!

Asker Mannskor inviterte sist fredag til jubileumskonsert ved fylte 160 år. Koret har sunget siden 1851 (!), og skal en dømme etter sanggleden og entusiasmen har vi en vital 160-åring blant oss.

Korsang er hobbyen for mange i Norge. Norges Korforbund organiserer hele 1000 kor og vokalgrupper på landsbasis – hvorav mange er mannskor og mannssangforeninger. Asker Mannskor er det eldste av alle fortsatt aktive bygdekor i Norge, stiftet etter det første store landssangerstevnet i Asker 1851 med deltakere «blant bygdens beste menn», som det het. Dette fortalte korets leder Terje Asdøl – en av de få som med god samvittighet fortsatt kan kalle seg formann – da han ønsket publikum velkommen i en så godt som fullsatt teatersal i Asker Kulturhus. Dessuten kunne han fortelle at hele syv av Askers ordførere har vært blant korets sangere opp gjennom årene.

Konsertprogrammet spente over et tidsrom lengre enn korets egen levetid, fra Bellmann til Erik Bye. Korets første desennier var en kulturell blomstringstid i Norge med fremveksten av nasjonalromantikk i musikk, litteratur og billedkunst. Konserten åpnet i denne stemningen, med Griegs Landkjenning med tekst av Bjørnstjerne Bjørnson, og Olav Tryggvason, også med Bjørnsons tekst. Men koret dvelte ikke lenge i det 19. århundre, og var snart over i shantystil og viser av Erik Bye, en Negro spiritual og «O helga natt», som Jussi Björling gjorde udødelig i sin tid. Solistiske innslag fra korets egne rekker ga solide bidrag.

Barytonsangeren Per Vollestad – sangsolist med bla. over 30 CD-utgivelser si-den 1982 – var konferansier gjennom hele konserten og gledet alle med sonore soloinnslag sammen med koret, og ikke minst med et knippe radioreklameviser fra 1930-årene.

 For anledningen var Ellen Baalsrud (trekkspill/piano), Tom A. Kristensen (bass) og Asbjørn Olsen (trommer) engasjert for å akkompagnere koret.

En konsert er et stort løft for et amatørkor både sanglig og organisatorisk, og Askerkorene samler ofte kreftene. Asker Mannskor har samarbeidet med Nesbrukoret Mellom-Stemt ved flere anledninger, bl.a. med en Irsk Aften for ca. et år siden, da korene presenterte irsk kormusikk på høyt nivå.

Mellom-Stemt entret scenen også denne kvelden, med konfetti, bursdagsrekvisitter og liv og lyst. De hedret sitt vennekor med en humoristisk Jubileumskantate skrevet av Per Abrahamsen og viser av Bellman og Evert Taube, trygt ledet gjennom krevende synkoperte arrangementer av sin dirigent Barbro Berg.

Korene fremførte deretter to irske sanger – An Irish Blessing og In Dublin’s Fair City – hvor toneleie og melodiføring åpenbart lå godt til rette for begge korene, og hvor korene supplerte hverandre på en fin måte. For mange i salen var dette konsertens musikalske høydepunkt.

Etter at mannskoret fremførte to Bellman-sanger, ledet Per Vollestad an i Norges nasjon-allsang Rosa på ball hvor et tydelig sangglad publikum ga full hals, før konserten tonet ut med «Thank You for the Music» (ABBA).

Etter hilsener, gratulasjoner og blomster til jubilanten rundet Askers alltid nærværende ordfører Lene Conradi det hele av med sin gratulasjonshilsen på vegne av Asker kommune.

Med filmen «Heftig og begeistret» for ti år siden fikk mannskorbevegelsen et nytt oppsving i Norge. Den fine, spesielle mannskorklangen kom frem fra glemselen. Mange i dag har ikke engang kunnet oppleve Erik Byes «Vi går ombord»-programmer på 60- og 70-tallet hvor Det norske Sjømannskor spilte en fremtredende rolle.

Filmen slo en gang for alle fast at høy alder ikke er noe hinder for kunstnerisk utfoldelse. Den får bare en annen karakter. En kan kalle det patina. Asker mannskors medlemmer har en gjennomsnittsalder på 71 år og bærer sin patina – med god støtte av sin dirigent Kristina Lystad – med største heder.

Lars Erik FuruSe vårt fotoalbum med bilder fra generalprøven og konserten.