Korets historie

Her kommer det sammendrag av vår over 170-årige historie. Under arbeid
Se ellers jubileumsskriftene i fanene; 100, 125 og 150 årsjubileer.
I 2026 er vi 175 og oppdatert historie arbeides med fram til da!

https://askermannskor.no/wp-content/uploads/2023/05/Asker-mannskor_historisk-tidlsinje-1851-2020_versj.2.docx