Syng med Asker Mannskor !

Asker Mannskor er stiftet i 1851 og er Bygde-Norges eldste kor og har vært en kulturbærer i Asker i over 170 år. Vi er 22 aktive sangere. 

Vårt repertoar er variert. Tradisjonelle mannskorsanger hører naturligvis med. Fra Olaf Trygvason til Fagert er landet. Kirkelige sanger og salmer, Erik Bye sanger samt shanties og Evert Taube-sanger hører også med.

Noen av fordelen du får ved å synge i kor:
Påfyll av energi og glede! -og gi andre glede og god sangopplevelse.
Godt for kropp og sjel!
Bli med på sangøvelsene en periode uten forpliktelser! Vi har et godt sosialt miljø du vil like og vi har det morsomt på øvingene!
Vi øver hver mandag fra kl 19-21 i sesongene, som varer fra januar til ut i juni, og fra medio august til ca medio desember. Vi er et kor som holder konserter i hovedsak i Asker, på arrangementer, Innbyggertorg, Askerdager med mer, og er på festivaler etter lyst og ønsker fra medlemmene. Vi er ikke et «konkurransekor» men synger for lyst og glede, men med kvalitet!
Ønsker du opplæring?
Dirigenten vår holder kurs for alle nye medlemmer, etter deres behov og ønske, og også for de som vil ha påfyll og mer instruksjon underveis, med teoretisk og praktisk sangkunnskap og øving.
Om repertoaret:
Vi synger nytt og gammelt stoff, tradisjonelle mannsanger, shanties, viser av Erik Bye, Prøysen, Evert Taube, Bellmann m.fl. og nyere sanger, med andre ord alt fra det sakrale sanger til drikkeviser ?!
Kontakt: Se Kontakt oss på menylinjen eller ta direkte kontakt med korleder Kaare Kleven, tlf 952 75 968

Glade mannssangere i vigør! Her ser dere noe av oss.