Årsmøtet. Reviderte dokumenter

Hei Alle

I styremøtet 01,02,23 er det gjort vedtak på noen små endringer i vedtektene. Markert med turkis farge, i tillegg til de tidligere, markert med gul farge.
Agendaen er videre revidert.
Dette er også sendt på e-post, og ligger inntil videre i Notearkiv under Årsmøtet 2023

https://askermannskor.no/wp-content/uploads/2023/02/1_AMK-arsmote-2023_AGENDA.pdf

https://askermannskor.no/wp-content/uploads/2023/02/Forslag-endring_rev.02.02.23-vedtatt-i-styret_vedtekter_til-godkjening-arsmote-13.02.23.pdf