Endringer på hjemmesiden – 12.03.23

Hei – til informasjon

Vi har endret tilgangen til «Billedarkiv» på hjemmesiden slik at dette kun er synlig for innloggete medlemmer. Begrunnelsen er at billedarkivet pr i dag er svært ufullstendig og må bearbeides en del. Dette er i gang fra administratorsiden :-)! Dersom det er noen av dere som har bilder fra tidligere historie som er av interesse så ber jeg om at dere sender disse til Kaare, dersom det er bilder dere vil dele. Vi prøver å innarbeide disse i en struktur som speiler historien og kan sorteres etter hendelser, arrangementer osv.

Kaare