Oppsummering av vårsesong 2023 og noen styrevedtak

Vi er ferdig med nok en vårsesong, og vi oppsummerer vårens aktiviteter og beslutninger vi tar med oss inn i høstsesongen.

Sesongstart og årsmøtet
Sangprogrammet for våren ble preget av 17.mai og forberedelser til deltakelsen på Landssangerstevnet i Fredrikstad, der vi sammen ble enige om å gå felles med Sandvikens Mandskor. Det var ikke programmert innbyggertorg opptredener denne våren, bortsett fra de to som egentlig var del av Kulturuken.
Årsmøtet ble dominert av vedtekstendringer, som var foreslått med justeringer av styresammensettingen (vararepresentant), permisjonsregler for medlemmer og sekretærfunksjonen.  Styrets sammensetting ble endret denne våren ved at sekretær (Terje Hopaneng) gikk ut av AMK og den nye vara trådte inn (Kristian Aaserud) og styreleder fikk mandat til å finne ny sekretær (Guy), som gikk direkte ut i permisjon. Varamedlem (Kristian) har fungert fint med deltakelse i styremøter.

Opptredener i vårsesongen.
17.mai.
17.mai konsertene gikk i strålende vær dette året og ble gjennomført med vanlig pondus og «bravur».
Ved Erik Bye’s grav var hyggelig mange tilstede (som vanlig egentlig) og med blomsternedleggelse av styreleder, og tale med et optimistisk løfte om å jobbe for minnesmerke av EB i Asker…..

Minnestøtten
gikk også denne gang med Hukenbekken støtte. Respons fra publikum var god der og 😊. Ved fellesmøtet på torget ble det tynt med AMK sangere, men vi fullførte!

Landsangerstevnet
Arbeidet mot stevnet og samarbeidet med SMK førte til flere øvinger for samkjøring med SMK dirigent og innøving av sanger. Deltakelsen på stevnet ble med færre sangere enn forventet, av forskjellige årsaker, men SMK stilte med mange, slik at vi ble et bra kor! To konserter gjennomført godt og med god applaus både i biblioteket og i domkirken. Det ble en god erfaring med AMK.SMK samarbeidet og hyggelig sosialt lag på kveldsfestene!

Kulturuka i Asker
Vi ble invitert til opptredener på Asker og Sætre Innbyggertorg, (08.06) og i regi av Asker Sentrum på Bakerløkka/Kulturhusets utescene (10.06). De to første med ren AMK besetning, mens vi fikk med SMK på Bakerløkka. Igjen litt få AMK’ere på de to første, i nærheten av «nestenavlysing», men vi gjennomførte. Ganske fint i Asker, men ikke helt bra i Sætre, mye pga lokalet der som var helt dødt, eller «tørt» som de sier blant proffene. Konserten på Bakerløkka med SMK ble igjen en god opptreden, men litt skjemmet av uro med nedrigging av boder og varebiler under syngingen, men vi sang like godt!

Styrets oppsummering.
Høstsesongen.
Vi starter første øving 21.08. Styremøte 23.08, øving nr 2 28.08. Et oppstartseminar tenkes lørdag 02.09. Det arbeides videre med tema «Komponister i Asker», med foreløpig Erik Bye, Prøysen og kanskje Arne Bendiksen og Arild Nyquist . En basis liste skal utarbeides til sesongstart. Det skal arbeides mot SMK for avklaring om deltakelse i temaet og evt. samkjøring i høstsesongen for en konsert.

Sosialt
Det har blitt etterlyst flere sosiale treff i koret. Det skal følgelig arbeides med et sosialt treff i august/september -23. Et alternativ for sted er vurdert på Asker Museum.

Andre saker behandlet i styret
Bilder.
Det gjøres et nytt forsøk på å gå ut med oppfordring om bilder. Medlemmer som har bilder fra tidligere tider bes ta fram disse. Gjerne «gammeldagse» albumkopier, styret digitaliserer disse!

Opptreden. Styret har besluttet at betegnelsen vår når AMK skal «ut på scenen» i forskjellige sammenhenger betegnes som «Opptredener» ikke konserter. Vi har for få sanger i disse situasjonene til å benevne det konserter.  Styreleder tar dette til følge i markedsarbeidet og kommunikasjon.

Kvalitet. Korets kvalitet er til tider noe varierende. Dirigent vil benytte seg av noen enkelt læringstimer i større grad. Dette er del av forbedringsarbeidet, og tilsluttes av styret. Dirigent tar nødvendige kontakter for dette. I hovedsak har vi en god kjerne og med fullt oppmøte i opptredener har vi et godt mannskor!

Vedlikehold. Videre har vi besluttet å be medlemmene om å bli med på at vi innfører et «vedlikeholdskvarter» i tillegg på øvingene. Dette er for å ta fram og vedlikeholde reportoaret vårt fra vår sangkatalog! Saken tas opp på første lette time i høst.

SMK samarbeidet er vurdert som vellykket, og kompenserer i stor grad for vår sårbarhet i antall korister (i bår SMK og AMK). Videre er det opprettet gode sosiale relasjoner som der er viktig å arbeid videre med. Styreleder tar videre kontakt med leder SMK om saken

Ad arbeidet mot minnesmerket for Erik Bye.
Styreleder AMK ar hatt kontakt med  Kulturrådets leder Eric de Mora om saken. Kulturrådets leder stiller seg svært positiv til ideen fra AMK og dette følges opp i høst. Dette er en langsiktig sak.  Styreleder har pekt på at et mål kan være E.B’s 100 års fødselsdag i 2026, samtidige som AMK’s 175 års jubileum skal feires. Dette kan være et grunnlag for arbeidet med saken, og Kulturrådet stiller seg bak dette. Problemstillinger er kostnader, tidsrom for gjennomføring, plasseringssted osv.
Det vil avholdes møter utover høsten for å konkretisere dette og utarbeid en arbeidsstrategi. 

Vi ønsker alle en god sommer, og at alle (og gjerne enda fler) stiller friske og raske til første øving 21.08 kl 19 på Landøya skole!