Velkommen til høstsesongen!

Vi starter øvelsene mandag! Kl 19 på Landøya skole, som vi får bruke også denne sesongen. Samme lokale.

På hjemmesiden er Årshjul og Kalender er oppdatert, gå inn der og se, bl.a på sangene vi tar på første øvelse.
1.bassene tar kaffevogna denne første øvelsen og overlater til 2.bassene for neste øvelse som bli lett time, som en tidlig start på september.

Vårt tidligere mangeårige medlem Ivar Gjelstad gikk bort i sommer. AMK var representert ved flere fra oss, og vi ga blomsterhilsen fra koret. Vi har fått takkekort fra familien. Gjengir hilsenen her:

«Kjære Asker Mannskor
Tusen takk for de vakre blomstene til mors og fars bisettelse.
For far var musikken en viktig del av livet og han hadde stor glede av alle årene i Asker mannskor.

Astrid Bergmann-Paulsen m/fam
Per Ivar Gjelstad m/fam.»