Ekstra øving/»oppstart» 09.09.23 kl 10-13 Hasselbakken. Øving 02.09 avlyst.

Hei alle

Det er konkludert på at i flytter denne ekstra øvingen til lørdag 09.09.23 på Hasselbakken. Det er klart flest som kan da. De fleste har og greid å registrere dette på hjemmesiden som anvist. Det er bra. Neste gang greier alle det 🙂

Denne ekstraøvingen blir da fra kl 10-13, altså litt kortere enn tenkt. Inger har annet oppdrag som hun må delta på kl13:30. Vi velger å be om at alle tar med seg nistemat om de trenger det. Styret fikser en kakebit. Kaffe lager vi på Hasselbakken.

Vi ses imidlertid øvingen mandag 04.09 kan der avklare hvordan opptreden på Asker Museum søndag 10.09. og på Borgen Innbyggertorg 11.09 gjennomføres. Regner jo med at alle som er på lørdagsøvingen deltar søndagen 10.09, og mandagen 11 (for de som ikke er på jobb).

Håper alle i koret deltar på øvingen Mandag 04.09!