Uthvilt etter høstferie, og lengt etter å synge?

Mandagen 09.10 har vi lett time (1.tenor) og øving.
Vi varsler at vi nå starter med juleprogrammet. Se kalender, alle julesanger som er aktuelle er lagt ut der og dere bør ta disse fram til øvingen.

Lett time vil bl.a. handle om programmet vi har foran oss, både det som er klart og det som er på mulighetslisten.

Videre vil vi ha litt om status på det langsiktige arbeidet og hva som høsten kan bringe fra sentralt hold (Norsk Sangerforum) og en rekrutteringskampanje som er på gang.

1.tenor har vertskapet på lett time. Kaare har kontroll på kaffevogna, men dere andre 1. tenorer kan ta med litt bakverk kanskje?

Vel møtt til lett time kl 18 og øving kl 18:45 ca. på Landøya skole!

Kaare