Egil Randolf Larsen

Egil døde torsdag forrige uke, den 08.11.23. Han var AMK medlem fra 07.11.83 og hadde 50 år i koret. Han var passivt medlem en stund etter at han gikk ut i 2012, men ble slettet som medlem i 2013 så langt jeg har funnet ut.
Egil bisettes fra Røyken kirke torsdag denne uken, 16.11 kl 13 i Røyken kirke. Det blir ikke bidrag/sang fra AMK, men jeg sender en blomsterhilsen fra koret via Jølstad begravelsesbyrå og legger inn hilsen på minnesiden. De som ønsker å delta i bisettelsen tar seg dit selv.