Endringer på hjemmesiden

Hei alle

Det er foretatt en endring på hjemmesiden av sikkerhets hensyn . Som nevnt i en e-post til dere har vi (Ulf og jeg) opplev å få svindelforsøk på e_post (dog ganske naivt) med anmodning fra meg til Ulf om bevegelser på bankkontoen og anmodning om å kjøpe Bitcoin å sende til e-postavsender. De har funnet koplingen mellom kasserer Ulf og meg…. E-posten er kopiert under her:
«Fra: Kaare Kleven <salome.sevilla@arda.com.mx>
Date: man. 27. nov. 2023, 19:40
Subject: Internasjonal betaling
To: <ulf.westgaard@gmail.com>

Hei!
Hva er saldoen på bankkontoen vår?
kan du gjøre en internasjonal bankoverføring i dag, eller er det mulig for deg å kjøpe Bitcoin og sende?
Med vennlig hilsen,
Kaare Kleven.»

Det kan være risiko for at det er svindlere som har brukt info på hjemmesiden vår der det har stått åpent på «Om oss» menyen oversikt over medlemmer og over styret, der med tlf og e-post

Det er nå gjort en endring ved at medlemsoversikten er flyttet innenfor innloggingsgrensen under fanen «Medlemmer» og i oversikten over styret er det fjernet e-postadresser. Styrets sammensetting er beholdt under fanen «Om oss», åpent utenfor innlogging

Videre ber jeg alle om å gå inn på hjemmesiden og endre deres passord for de som fremdeles bruker Asker123. Det er litt kronglete, da dere må huske passordet, men dette er anbefalt fra Akershus Sangerforum IT gruppe som en sikring.