Øvingen mandag 22.01, i dag

NB! Det blir vanlig øving, Landøya er ikke stengt, slik som det er meldt for de videregående skolene i Akershus.
Veiforholdene er tilfredsstillende :-).
Start kl 18:45 – sangen ligger på kalenderen. Hvis noen trenger kopier av sangene så send meg en sms.
Velkommen til øving!

Kaare