Iinformasjon om årsmøtedokumenter 2024

Det har kommet spørsmål om dokumentene. Dette er sendt ut på e-post til alle den 01.02.24, men ligger nå også på hjemmesiden under «Dokumenter» fanen hel til høyre på menylinjen og «Dokumnetarkiv». Klikk på den og se bildet du da får opp under her.