Forslag til ekstra øving og kursopplegg for kvalitetstrimming.

Inger har lagt fram et behov og ønske ift en mulig ekstra øving onsdag 03.04 etter påske fordi vi har opptreden på Borgen den 08.april og ikke har noen øving etter påsken før den opptredenen. Det går jo på «Innbyggertorg programmet». Dette tar vi opp på øvingen til uken, altså 18.03!

Videre har vi kursopplegget. Der tar Inger opp om som et forslag at dette kunne kjøres på en dag som et ca fire timers kurs med følgende opplegg:
– Bruke «Olav Tryggvason/Brede seil..» som øvingsobjekt (denne skal brukes 17.mai)
– ca 1 time pr stemmegruppe
– Innøving av sangen
– med tekniske øvinger utover det vi har tid til på oppvarminger. Dette går bl.a. på tema i studieforbundets kriterier for dekning av kostnader. Nærmere info om dette kommer fra Inger.
– kostnad for medlemmene blir kr 100,- pr hode, forutsatt at «alle» blir med.
– kurset bør gjennomføres i april, og med forslag om en lørdag, f.eks 20. eller 27. april
_ det er avhengig av at flest mulig i alle stemmegrupper kan/vil delta. KVALITETSLØFT!

Dette kan diskuteres nærmere på første lette time i april (08.04) eventuelt også nå, på øvingen 18.03 eller den eventuelle ekstraøvingen 03.04