Årsmøte 2023 – innkalling

Hei alle
Årsmøtet finner sted 13.02.23 kl 17:30 på Landøya skole 4.etg.

Vedlagt under her finner du linker til dokumentene for årsmøtet.
Du kn klikke på linkene og få opp dokumentene som du kan laste ned til din PC, nettbrett eller telefon og skrive ut, Dersom du ikke får lastet ned eller skrevet ut varsler du styret.

Dokumentene er:
Agenda
Revidert Regnskap 2022 og budsjett 2023
Valgkomiteens innstilling
Vedtekter, forslag til endring
Årsberetning 2022
Notat fra styreleder til behandling
https://askermannskor.no/wp-content/uploads/2023/01/1_AMK-arsmote-2023_AGENDA.pdf

https://askermannskor.no/wp-content/uploads/2023/01/AMK_regskap-2022_revisorgodkjent_m-noter.pdf

https://askermannskor.no/wp-content/uploads/2023/01/Valgkomiteens-innstilling-til-styre-for-2023.pdf

https://askermannskor.no/wp-content/uploads/2023/01/ARSBERETNING-2022_til-arsmote-2023_revisjon4_-11..01.23.pdf

https://askermannskor.no/wp-content/uploads/2023/01/AMK_Notat_Demens-i-AMK.pdf

https://askermannskor.no/wp-content/uploads/2023/01/Forslag-endring_rev.-23.01.23-vedtekter_til-godkjening-arsmote-13.02.23.pdf