Vedtekter

Gjeldende vedtekter – godkjent årsmøte 13.02.23

Vedtektene er endret i forhold til tilpasninger til digital vår nye digitale kommunikasjonsplattform i Asker Mannskor, og nødvendige endringer ift dette i vedtektene. Videre er enkelte punkt i styrets oppgaver endret fra termen «skal» til «skal påse at», slik at muligheten for delegering kan gjøres. Dette styrker gjennomføringsevnen for styret. Videre er vedtektene justert med en administrativ endring i forhold til at det manglet en bestemmelse om valg av og beskrivelse av oppgaven til «Komiteen for ordener».

Vedtekter_vedtatt i årsmøtet 13.02.23